sobota, 7 maja 2011

UMYSŁ i SERCE, Bóg i Bogini.Umysł rodzi się z... czegoś, co jedni zwą Pustką, a inni Próżnią - ta część "boskiej" Istoty, z której wszechświat i umysł pochodzi, i w której wszechświat i umysł się roztapia... jest jak... jedno, WSZYSTKO obejmujące istnienie.
Umysł jest ruchem. Zatrzymanie umysłu powoduje jego "rozpad", rozproszenie w Pustce - Próżni. Ale tam właśnie może znaleźć odpowiedź na każde swoje pytanie. 
Umysł (mózg) jest jak Bóg.

Świadomość (serce) jest jak Bogini.

Pustka - Próżnia jest Ciałem Kosmicznym, Przestrzenią w nas.

Czyste Serce łączy się z Czystym Umysłem - Pełnia, Jednia, Całość w Przestrzeni... 

To "tylko" kwestia "zmiany stanu" ŚWIADOMOŚCI... tego, co zwane przebudzeniem, zrealizowaniem, oświeceniem.

Od początku stworzenia, było, jest i będzie Rozproszone i NIEWIDZIALNE ŚWIATŁO – Nieskończona Energia Wieczności wszystko sobą wypełniająca. Krystaliczne Światło wypełniające wszystko i wszędzie… SERCE KRYSZTAŁOWEGO ŚWIATŁA.  
ŚWIATŁY UMYSŁ jasnym promieniem rozprzestrzenił się jak pajęcza sieć poprzez widzialne światło w czarnej przestrzeni Niewidzialnego Kryształowego Światła.
Czy wyobrażasz sobie, że jesteś istotą wielowymiarową, która zaprojektowała ten świat, jakby zaprojektowała jakiś wirtualny obraz-świat i wniknęła do niego, by doświadczyć tego, co zaprojektowała w akcie twórczym? Wchodząc do tego świata jednak musiała ograniczyć swoje wymiary i podzielić się na nieskończone cząstki. Weszła i zapomniała o tym, kim była i jest nadal, zapomniała o swojej wielowymiarowości. A teraz, ponieważ kończy się pewien cykl i może wyjść ze swojej kreacji - gry, której doświadczyła na tyle, że już ją poznała i zrozumiała, zaczyna sobie przypominać, że to Ona stworzyła ten piękny świat. Realizowała go jednak z innymi swoimi częściami. I wyszło to, co wyszło. A te inne części chcą w tym obrazie-świecie pozostać. To jest przypomnienie: kim jesteśmy naprawdę. Całością, która stworzyła i realizowała wspólnie ten obraz-świat, ale podzieliła się na części, by moc realizować Przejaw i doświadczać SIEBIE na niezliczoną ilość sposobów.
Inaczej:
Źródłem duszy jest Pustka - Próżnia. Dusza jest nieśmiertelna i odradza się w nowych ciałach do tej pory, dopóki nie przejdzie przez wszystkie duchowe stopnie do samego Źródła "Niewidzialnego Kryształowego Światła" i nie roztopi się w Nim, by znów przyjąć w dowolną formę.
Często dusza, gdy wchodzi w jakąś formę, jakiegoś świata, zostaje odłączona od pamięci o tym, kim, czym JEST, zapomina o tym, że jako wolna istnieje w nieskończoności i jako powielona w nieskończoność przejawia się i współtworzy wszelkie formy. JEST także przejawem WOLI Całości, Jedni. Wolna dusza jest połączona z WOLĄ CAŁOŚCI, JEDNI. 

Gdy wolna dusza "wciela się" w formę, na przykład ludzką,  jej wola zostaje ograniczona do reguł, jakie panują w danym "środowisku"... Zapomnienie o regułach GRY, którą dusze "współtworzą",  jest podstawową regułą tego świata. Tak, zapomnienie o regułach jest jednoznaczne z ograniczeniem wolności oraz woli. To gra, która toczy się o to, żeby sobie przypomnieć... To tylko kwestia zmiany stanu ŚWIADOMOŚCI... 

Doświadczenie dusz w różnych formach jest doświadczaniem Całości, Jedni w swoich częściach. Te części, te różne formy to formy ducha...