niedziela, 23 sierpnia 2015

WZNIESIENIE CZY UWOLNIENIE (PRZEBUDZENIE, WYZWOLENIE) ?


To samo w pewnym sensie przekazywał ponoć Budda. :-) najłatwiej stąd wyjść – uwolnić się, przebudzić że świata iluzji właśnie w ludzkiej formie tego świata, bo wszystkie sześć tzw światów sansary istnieje tutaj równoległe i przenikają się. W tym także ,świat bogów i polbogow. Jednakże wszystkie one są różnymi „poziomami” … tego samego „matrixa”…


Z iluzji, spod władzy „księcia kłamstwa” nie uwolnią nas… Bo wtedy nastąpi „wzniesienie” ale jako przechodzenie przez „Bardo”, w którym „przyklejamy” się do pewnych form i światów, do których jesteśmy przyciągani zgodnie z naszymi „wibracjami” czyli inaczej wzorcami myślowymi, przekonaniami, tendencjami, tzw „karmą”…

Najprościej mówiąc: Matrix (koło sansary) to świat dualistyczny, biegunowości, gry biegunów uznawanych w Matrixie za swoje przeciwieństwa … dlatego wciąż toczone są w nim walki na jego wszystkich poziomach.

Wyjście z matrixa w dowolnej chwili umożliwia zakończenie walki oraz rezygnacja z korzystania z "gadżetów" i usług "księcia kłamstwa” – Iluzji, co „ma-ja”…

Kiedyś Margo opisywała grę z takim właśnie zakończeniem: bohater miał walczyć ze swoim lustrzanym odbiciem. I walka trwała dopóty, dopóki z niej nie zrezygnowało się… poprzez poddanie, zakończenie walki. :-) <3

To sformułowanie „droga na skróty” wprowadza wiele nieporozumień. Uwolnienie/Wyzwolenie/Przebudzenie to nie jest „droga na skróty”. W zasadzie nie ma „dróg na skróty”, ponieważ jakakolwiek „droga na skróty” prowadzi zawsze w inny „obszar”, inną czasoprzestrzeń Matrixa i nie „wyprowadzi nikogo z Matrixa, lecz zawsze wyłącznie „na manowce” - w inne "poziomy" GRY.

Gdy t k w i m y w matrixie na różnych jego ” poziomach” czyli „zanurzeni” w iluzji (ma-ja), w y d a j e nam się (ulegamy iluzji), że jedno jest „lepsze” (z jakichś powodów) niż drugie: Wznoszenie od Uwolnienia/Wyzwolenia/Przebudzenia lub Uwonienie/Wyzwolenie/Przebudzenie od Wznoszenia.

Gdy w y ł a n i a m y się z matrixa czyli z iluzji (ma-ja), poszerzona lub pogłębiona świadomość powoduje, że postrzegamy Matrix z całkiem innej perspektywy. Wtedy jedno nie jest lepsze od drugiego: ani Wznoszenie od Uwolnienia ani Uwolnienie od Wznoszenia czy nawet Spadania.
Wznoszenie, Spadanie czy Uwolnienie (wyzwolenie, przebudzenie ze snu iluzji) jest po prostu k o n s e k w e n c j ą naszych wcześniejszych działań (sposobów istnienia), „wibracji”, wzorców myślowych i działania, idei, zamiarów, nawyków, tendencji, przywiązania itp.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz