poniedziałek, 14 września 2015

LONG COUNT


LONG COUNT ma 1872000 dni. I wiem, że… przedostatni cykl zakończył się zapisem:

13.0.0.0.0. – 4. ahau, 8. kumku – to był ostatni dzień tegoż cyklu 
– według kalendarza gregoriańskiego był to 11. sierpnia 3114 p.n.e.

Kolejny cykl zaczął się następnego dnia – według kalendarza gregoriańskiego był to 12. sierpnia 3114 p.n.e. zapisem:

0.0.0.0.0. – 5. imix, 9. kumku
– to był pierwszy dzień kolejnego nowego cyklu, ale zwany dniem ZEROWYM (*) nowego cyklu. Dopiero do tego dnia dodajemy 1872000 dni cyklu LONG COUNT, co wyznacza nam ostatni dzień tego cyklu czyli:

13.0.0.0.0. – 5.imix, 4. kankin
– według kalendarza gregoriańskiego był to 22.12.2012

I kolejny, obecny cykl zaczął się następnego dnia
– według kalendarza gregoriańskiego był to 23.12.2012
z zapisem:

0.0.0.0.0. - 6. ik, 5. kankin

I ten dzień - ZEROWY nowego cyklu jest jak BRAMA (Szczelina), przez którą przeszliśmy (i nadal jeszcze przechodzimy) w czasoprzestrzeń wcześniej przepowiadanych:

6. Słońca Serca Kolibra (ik) w 5. Świecie Żółtego Słońca Galaktycznego (kankin) - PIĄTEGO ŚWIATA HARMONII.


Wiem, że ta BRAMA (Szczelina) będzie jeszcze otwarta przez około 25-40 lat. (wizja o Kosmicznej Ceremonii - link). I nie jest to informacja dla wszystkich, bo istnieją na Ziemi istoty, które są/istnieją w innych Słońcach i Światach, ponieważ kalendarz Majów jest wyznacznikiem DROGI, a nie CELU...

I tak, jak wcześniej pisałam: cały poprzedni cykl LONG COUNT był pod wpływami wibracji znaku imix, imox – krokodyl. A obecny będzie pod silnymi wpływami wibracji ik, iq – koliber. To jest ogromna różnica na poziomie wibracji, częstotliwości itd. Ta zmiana musi zachodzić powoli, aby ten proces był skuteczny i odbywał się bez większych katastrof…

W poprzednim cyklu wszystkie cykle TZOLKINa zaczynały także od imix, imox – krokodyl, a obecne zaczynają się od ik, iq - koliber.

Natomiast obecnie wszystkie cykle TUN zaczynają się w znaku batz, chuen (chen) reprezentującym Centrum Galaktyki i Świadomość Galaktyczną.

23.12.2012 to była data przełomowa. A wszystko, co teraz się zadziewa jest wprowadzaniem Ziemi i wszystkich istot w niej i na niej oraz nad nią żyjących w nowe wibracje (częstotliwości) i całkiem nową Świadomość Istnienia oraz jej manifestację na Ziemi.
A to dopiero początki… 

Taki jest mój SEN... śniony świadomie... :-D
____________________

(*) dzień ZEROWY był inaczej zwany "dniem człowieka medytującego".
____________________

Ci, którzy inaczej interpretują - odczytują kalendarze Majów, działają według wzorów innych SŁOŃC i ŚWIATÓW. Na przykład, ci którzy uważają, że nowy cykl Long Count zaczął się 21.grudnia zapisem 13.0.0.0.0. - 4. ahau, 3. kankin, znajdują się pod wpływem wzorców - wibracji 4. Słońca (Spełniania życzeń :-) ) w 3. Świecie Żółtego Słońca Galaktycznego (kankin) 


Ci, którzy uważają, że nowy cykl Long Count zaczął się np. 22.grudnia 2012 zapisem 13.0.0.0.1.-  5. imix, 4. kankin, znajdują się pod wpływem wzorców - wibracji 5. Słońca (krokodyl) w 4. Świecie Żółtego Słońca Galaktycznego (kankin)


Ci, którzy uważają, że nowy cykl Long Count zaczął się 23.grudnia 2012 zapisem 0.0.0.0.0. - 6.ik 5. kankin, znajdują się pod wpływem wzorców - wibracji 6. Słońca (kolibra serca) w 5. Świecie Żółtego Słońca Galaktycznego (kankin)

itd....

____________________


THE LONG COUNT cycle has 1872000 days. Yes? Yes. :-)
If for example one cycle of LONG COUNT was started on
as:

13.0.0.0.0. - 4. ahau 8. sot,
than should to be finish as:
13.0.0.0.0. - 4. ahau, 8.kumku
- it is THE LAST DAY of this cycle.

And next - a new cycle should to start on next day as:
0.0.0.0.0. - 5.imix, 9.kumku.
This is first day of a new cycle name zero day.
Now we added 1872000 dni and
this cycle is ending on:
13.0.0.0.0. - 5. imix, 4. kankin
- it is THE LAST DAY of this cycle.

And next - a new cycle should to start on next day:
0.0.0.0.0. - 6.ik, 5.kankin.
This cyckle is ending on
13.0.0.0.0. - 6.ik, 0.yax
- it is THE LAST DAY of this cycle.

And next - a new cycle should to start on next day:
0.0.0.0.0. - 7. akbal, 1 yax

Then...(maybe important) conclusion:
22. December 2012 was the LAST day of last LONG COUNT as:
13.0.0.0.0. - 5. imix, 4.kumku
and
23.december 2012 was the FIRST - ZERO DAY of the next cycle:
0.0.0.0.0. - 6.ik, 5.kumku
This day was THE GATE and we entered in to predicted:
6. Sun and the 5th World Harmony

in LOVE and HARMONY -

MAMA TI-KA-LA SUNYATA :-)

______________

notatki na marginesie

pamiętasz, kochana, swój sen walki krokodyla z kolibrem, jak krokodyl chciał połknąć kolibra...?  to przejaw tego, że są tacy, którzy próbują utrzymać wzorce "krokodylowe" tego świata. Jednak żeby wejść w piaty świat harmonii w szóstym słońcu kolibra, trzeba odpuścić jakąkolwiek walkę. Koliber nawet, jak zostanie połknięty przez krokodyla, nie przestaje istnieć... zmienia tylko formę... świadomie ją zmienia albo raczej jest świadomy zmiany formy. Więc i tak ci walczący nie mają wpływu na kosmiczne wibracje kolibra.
Poza tym w pewnym sensie wszyscy istniejemy w różnych światach równolegle, choć niby w tej samej przestrzeni i czasie (zgodnym z kalendarzem gregoriańskim). Ale jednak istniejemy w różnych światach... równolegle...


13 eb, 0 wayeb - 27,02,2016 (koniec drogi)
HAAB: eb - droga, caban - ziemia, ik - koliber, manik - jeleń

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza