piątek, 25 grudnia 2015

STARE CZY NOWE?

Bo tylko wtedy, gdy następuje w nas zmiana stanu istnienia – bycia, tylko wtedy okoliczności zewnętrzne (świata nas otaczającego) mogą ulec zmianie. Kiedy już dokonujemy zmian w sobie, przez pewien czas te okoliczności (świata zewnętrznego) nie ulegają zmianie po to, byśmy mogli zaobserwować swoje reakcje w takich samych lub podobnych sytuacjach – okolicznościach. Jeśli nasze reakcje są już inne, wtedy zauważamy i uświadamiamy sobie zmianę, która w nas nastąpiła. Jeśli reagujemy wciąż tak samo lub podobnie na te same lub podobne sytuacje – okoliczności zewnętrzne, to znaczy, że żadna zmiana w NAS jeszcze nie dokonała się. Jeśli zaś reagujemy inaczej niż wcześniej, to otrzymujemy potwierdzenie zmiany, której dokonaliśmy w SOBIE. TAKIE TO JEST... :-)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz