niedziela, 8 marca 2015

PRZYPOWIEŚĆ O KUAN YIN, QUAN YIN, GUANIN...

Poznaję różne kultury i mądrości z nich płynące i czasem dzielę się z Tobą tym, co odkrywam...

Kobieca moc... z okazji Dnia Kobiet ;-)

Kuan Yin


Już kiedyś pisałam troszkę o  Kuan Yin (Quan Yin, Guanin). Ta, która współczuje, rozumie cierpienie i pomaga duszom ludzkim przejść do innych światów, w których nie będą już cierpieć; słysząca dźwięki świata i widząca cierpienie. „Inkarnuje jako kobieca istota, która z powodu świadomości światowego cierpienia, powstrzymuje się od pozostania w Nirvanie… Aby wspierać innych. Transcendentalnie przekracza aspekt seksualnej tożsamości.


„Według chińskiej legendy, Kuan Yin była kiedyś zwykłą osobą, która nieprzerwanie podążała ścieżką mądrości i oddania. Gdy po wielu wcieleniach osiągnęła wreszcie najwyższy cel – Nirwanę , zatrzymując się na moment na progu Absolutu, usłyszała unoszące się z materialnego świata, przepełnione bólem, udręczone łkania cierpiących istot. Natychmiast bez namysłu zawróciła. Postanowiła pozostać i pomagać cierpiącym w niedoli, aż osiągną wyzwolenie.”


„Uwolnij osądy o sobie oraz innych i skup się na miłości i [przejrzystym] świetle, które jest wewnątrz każdego.”

***
„Budda to istota oświecona; ktoś kto przebudził się ze stanu niewiedzy, wykroczył poza cierpienie ludzkiej egzystencji, posiadł najwyższą mądrość i zerwał z wszelkim przywiązaniem. W tym sensie doszedł on dalej niż bodhisattwa, który odradza się, aby móc przynosić pożytek wszystkim czującym istotom. Budda zerwał już nawet z tym przywiązaniem, a zatem po śmierci zamiast kolejnego wcielenia czeka go stan nirwany. Nirwana dosłownie znaczy zgaśnięcie, zdmuchnięcie…”

To bardzo zastanawiające – jak dla mnie…
Kuan Yin jest zatem bodhisatwą (skoro weszła w stan nirwany i powróciła), ale… jej umysł… jest jak budda – na jej głowie umieszczony jest budda...


budda symbolizujący… Czysty Umysł, („Przejrzyste Światło” albo „niezmierzone światło”… lub „Kryształowe Światło”). Budda świadczący o wyzwoleniu samej/samego siebie…
________________________

I jeszcze o Kuan Yin:
"...widząca" (medytująca) znaki, patrząca na niezwykłych rzeczy,
... ta, co widzi, gdy jedna jest nieprawidłowy stan,
...czułe miłosierdzie"

"Kuan yin is the heart of mantra"


________________________

– Aho mitakuye oyasin – w wolnym tłumaczeniu z języka Lakotów: Błogosławię wszystkie moje połączenia…


I Dotyk Ciszy:


-----------------------------

Nirwana  – "wygaśnięcie cierpienia, termin używany w religiach dharmicznych na określenie bardzo zaawansowanego poziomu urzeczywistnienia.
(...)
W buddyzmie nirwana to nieuwarunkowany stan wyzwolenia od cyklu narodzin i śmierci, czyli samsary. Nirwana jako słowo składa się z przedrostka ni[r]- (ni, nis, nih)  oznaczającego "na zewnątrz, z dala od, bez" i rdzenia vâ[na] (pali vâti), który można przetłumaczyć jako "powiew". Osoba, która osiągnęła stan nirwany ma być wyzwolona od cierpienia i przyczyn cierpienia, ponieważ usunęła niewiedzę, która jest źródłem cierpienia. Wtedy już nie powstają splamienia i odpowiadająca im karma. A po jej śmierci nie dochodzi do kolejnego wcielenia.
(...)
Jest niewyrażalna; nie jest to  istnienie, gdyż nie jest podległa narodzinom, schyłkowi czy śmierci, jak inne empiryczne rzeczy. Nie jest również nieistnieniem, ani nie jest po prostu całkowitym unicestwieniem, mimo obrazowania nirwany przykładem zdmuchnięcia świecy czy wygaśnięcia lampy".


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz