niedziela, 1 lipca 2012

ŚWIĘTA FAJKA

 

Jak mówią przekazy i legendy, plemiona Lakotów (Dakotowie, Dakoci, Siuksowie, Sjuksowie, Lakoci) otrzymali Świętą Fajkę wraz z innymi ceremoniami od Kobiety Białej Bizonicy - White Buffalo Women... Od Białej Kobiety...Bizonicy (A może Żubrzycy? :-) Dwóch mężczyzn z plemienia Lakota poszło na polowanie. Spotkali Białą Kobietę Buffalo. Najpierw zobaczyli ją jako białego bizona, który po chwili przemienił się w kobietę. Jeden z mężczyzn powiedział do drugiego:
- Spójrz na tę Białą Kobietę, pobawmy się nią, pofolgujmy sobie - okazja wyśmienita.
Drugi powiedział do niego:
- Spójrz, nie widzisz, że to święta kobieta. To Kobieta Biały Bizon. A na dodatek już trochę stara. Nie możemy tego zrobić.
- E tam - rzekł ten pierwszy - mamisynek z ciebie. Trzeba z nią zrobić to, co mężczyzna powinien robić z kobietą. - I skierował się w kierunku kobiety. Stanął przed nią i gdy z szyderczym uśmiechem ruszył, by przewrócić ją na ziemię, w tym samym momencie zapłonął w ogniu i spalił się na proch. Drugi stał i patrzył na całe to zdarzenie. Możliwe, że kobieta ta ocalała przed gwałtem z tego powodu, że była "trochę stara", a więc już nie tak bardzo atrakcyjna, jakby była jako młoda :-) W każdym razie jakoś jej się udało przeżyć to spotkanie z dwoma mężczyznami, chociaż nie przeżył go jeden z nich. Drugi stał jak wryty nie wierząc  własnym oczom w tę niespodziewaną i nagłą śmierć swojego kuzyna. Kobieta Biały Bizon  po dłuższej chwili odezwała się do niego. I poprosiła, by zaprowadził ją do swoich ludzi.  I tak się stało.
Przekazała ludziom z Plemienia Lakota Święte ceremonie, które miały im pomagać w utrzymaniu połączenia z Całością i pamięci, kim są i po co tu, na Ziemię przyszli. No cóż, ceremonie pozostały, ale czy pamięć o ich znaczeniu także?

Wśród kilku ceremonii, które przekazała Białą Kobietę Buffalo jest ceremonia Świętej Fajki pokoju, harmonii, pojednania....   Są osobiste fajki, które służą do modlitwy i medytacji osobistych. Można mieć swoją osobistą fajkę. Można też być "noszącą lub noszącym" fajkę. Takie fajki pali się na wspólnotowych spotkaniach. Są fajki, które służą przy różnych okazjach, w różnych spotkaniach...  
 
Fajki indiańskie z Wikipedii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Fajka 


Święta fajka, składa się z główki i cybucha (cybucho-ustnika). Główka symbolizuje żeński aspekt całości, a cybuch męski. Czy można by palić fajkę bez cybucha? Tak. Widziałam nawet w Peru taką fajkę w kształcie zaokrąglonego czółenka z wyżłobionym "łożyskiem" w środku na tytoń. To czółenko było z jednej strony jajowate, a z drugiej stożkowe - w miejscu, gdzie była wyżłobiona dziurka do wdychania dymu. . Zatem przedłużka czyli cybuch, ta męska część jest częścią, która powstała poprzez zmianę części całej formy, która jest żeńska czy jest podwójna sama w sobie, a z niej wyłania się część męska? Ciekawe, prawda?
Tu jeszcze inna forma glinianej fajki 

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Fajka 

Różne fajki możemy znaleźć w różnych kulturach i tradycjach


 "Fajka odgrywała w wielu kulturach w różnych częściach świata ważną rolę. Często stanowiła atrybut i przywilej szamanów lub kapłanów. Palone w fajkach odurzające substancje miały im pomagać w kontakcie ze światem duchów lub stymulować wizje religijne. Powszechnie znany jest symboliczny rytuał palenia fajki pokoju, zwanej kalumetem, praktykowany przez Indian Prerii, także przy zawieraniu układów z białymi.

Fajka wiązana jest również z kulturą morską, żeglarską. Często wizerunek tzw. "wilka morskiego" jest przedstawiany w malarstwie, rysunku czy rzeźbie z nieodłączną fajką w zębach.

Wspólne palenie fajek wodnych, niekiedy z tytoniem z dodatkiem haszyszu, stanowi jedną z ulubionych form rekreacji i spotkań towarzyskich w męskim gronie w krajach islamu. Także do niedawna wspólne palenie fajek w palarniach angielskich klubów stanowiło cenioną przez gentlemanów formę elitarnego relaksu. Tradycja większości krajów wiąże fajkę z mężczyznami.

W dziewiętnastowiecznej Europie palenie tytoniu, często właśnie fajki, przez kobiety stało się symbolem emancypantki. Paliły fajki zwłaszcza sawantki, pisarki, malarki, muzy artystów – m.in. Élisabeth Vigée-Lebrun, Delfina Potocka i George Sand (paląca również cygara).

Palenie tytoniu i innych substancji, zwłaszcza odurzających, było w historii i jest współcześnie poddawane w różnych krajach ograniczeniom lub zakazom prawnym. Ponieważ do końca XVIII w. palenie fajki było jednym z najpopularniejszych sposobów zażywania tytoniu, przedstawione prawa w znacznej mierze właśnie jej dotyczą. W Europie pierwsze restrykcje dotyczące tytoniu wprowadził Jakub I, nakładając wysokie podatki na handel tytoniem, a w 1620 ograniczając prawo do handlu tytoniem dla osób posiadających królewski przywilej. Te prawa utrzymane były przez kolejnych Stuartów i niewiele złagodzone przez rewolucję cromwellowską. Wprowadzenie tych ograniczeń nie przyniosło spodziewanych skutków zmniejszenia liczby palaczy, ale zaowocowało znacznymi wpływami do skarbu państwa. Wzorem Anglii rządy wielu innych krajów zaczęły wprowadzać zyskowne dla państwa monopole tytoniowe.

Palenie tytoniu i zażywanie go pod postacią tabaki i tytoniu do żucia w kościołach zostało obłożone klątwą przez papieża Urbana VIII w 1644, podtrzymaną przez jego kilku następców."

 Palenie fajki kojarzy mi się ewidentnie z czółenkiem tkackim i wysnuwaną z niego nicią...

czółenka tkackie:

W jednym z czółenek, w środku umieszczone jest wrzeciono.Poniżej wrzeciona.


Coraz bardziej przypominające... miecz.
I czółenka tkackie - kółeczka z dziurką
A tu połączenie czółna z wrzecionem wewnątrz, a w sumie mają one kształt torusa z wrzecionem:
Wkleiłam, ale znikł...  Obrazek chyba jest objęty prawami autorskimi. Źródło tutaj:
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxcICtBQhVPe1qH9NSUiO7T4t1ahDjMIYzloFE5bsyoF5U39sWzefL4wip

O torusie pisałam także jako o Arce-merkabie czyli czymś w rodzaju portalu świadomości TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz